Twój ekspert od kredytów i ubezpieczeń

aqaq
Start | Ubezpieczenia | Ubezpieczenia grupowe

Ubezpieczenia grupowe

Ubezpieczenia grupowe nie są już zarezerwowane tylko dla pracowników dużych firm czy instytucji państwowych. U nas każdy może skorzystać z tej wyjątkowej oferty. Korzyści wynikające z ubezpieczenia grupowego są olbrzymie.

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

Ubezpieczenie podstawowe:

 • śmierć ubezpieczonego,

Ubezpieczenie "Twoje Życie":

 • Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW,
 • Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW komunikacyjnego,
 • NW Śmierć ubezpieczonego w wyniku NW na terenie zakładu pracy,
 • Śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu.

Ubezpieczenie "Twoje Zdrowie"

 • Uszczerbek na zdrowiu ubezp. w wyniku NW,
 • Uszczerbek na zdrowiu ubezp. w wyniku zawału lub udaru,
 • Poważne zachorowanie ubezpieczonego (w. standardowy - 6 zachorowań),
 • Poważne zachorowanie ubezpieczonego (w. pełny - 17 zachorowań),
 • Przeszczepy i rekonstrukcje,
 • Operacje chirurgiczne ubezpieczonego,
 • Pobyt ubezp. w szpitalu w wyniku NW,
 • Pobyt ubezp. w szpitalu w wyniku choroby,
 • Pobyt ubezpieczonego na OIOM w wyniku NW,
 • Pobyt ubezpieczonego na OIOM w wyniku choroby,
 • Rehabilitacja ubezpieczonego,
 • Trwała i całkowita niezdolność ubezp. do pracy w wyniku NW,
 • Trwała i całkowita niezdolność ubezp. do pracy w wyniku choroby.

Ubezpieczenie "Życie Rodziny"

 • Śmierć współmałżonka ubezpieczonego,
 • Śmierć współmałżonka ubezpieczonego w wyniku NW,
 • Śmierć dziecka ubezpieczonego,
 • Śmierć dziecka ubezpieczonego w wyniku NW,
 • Osierocenie dziecka,
 • Żywe urodzenie dziecka,
 • Martwe urodzenie dziecka,
 • Śmierć rodzica/teścia ubezpieczonego.

Ubezpieczenie "Zdrowie Rodziny":

 • Poważne zachorowanie współmałżonka ubezpieczonego,
 • Poważne zachorowanie dziecka ubezpieczonego,
 • Pobyt współmałżonka ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW,
 • Pobyt współmałżonka ubezpieczonego w szpitalu w wyniku choroby,
 • Pobyt dziecka ubezpieczonego w szpitalu w wyniku NW,
 • Inwalidztwo współmałżonka ubezpieczonego w wyniku NW

Ubezpieczenie "Twoja Opieka medyczna" - assistance

W przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia Ubezpieczonego powstałego wskutek nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania bądź hospitalizacji zakres ubezpieczenia obejmuje następujące świadczenia (wariant standardowy):

 • Wizyta lekarza
 • Transport medyczny
 • Transport medyczny powrotny
 • Wizyta pielęgniarki
 • Dostawa leków i sprzętu
 • Opieka nad dziećmi lub osobami niesamodzielnymi
 • Transport osoby wyznaczonej do opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi
 • Transport dzieci do osoby wyznaczonej do opieki
 • Opieka nad zwierzętami
 • Pomoc domowa
 • Przekazanie informacji
 • Organizacja procesu rehabilitacji
 • Infolinia medyczna
 • Pomoc psychologa

W wariancie rozszerzonym w/w świadczenia przysługują również w związku z uszkodzenia ciała lub rozstrojem zdrowia u Współubezpieczonych (członek rodziny Ubezpieczonego - małżonek, dziecko) w wyniku NW lub poważnego zachorowania.

Oraz dodatkowe świadczenia (wariant VIP)

 • Organizacja i pokrycie kosztów wizyty u lekarzy specjalistów: kardiologa, neurologa, nefrologa, chirurga, onkologa.