Twój ekspert od kredytów i ubezpieczeń

aqaq
Start | Ubezpieczenia | Ubezpieczenia mienia

Ubezpieczenie mienia

Bądź mądry przed szkodą i ubezpiecz się już dzisiaj. Oferujemy bardzo tanie i solidne ubezpieczenia mienia, składki zaczynają się już od kilk złotych miesięcznie!

Zobacz, co mamy do zaoferowania:

 • Ubezpieczenie mieszkania lub domu jednorodzinnego

  Dom jednorodzinny i garaż wolnostojący są chronione od szkód powstałych m.in. w wyniku : pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, gradu, powodzi, huraganu czy uderzenia pojazdu. Mieszkanie jest ubezpieczone od zniszczenia lub uszkodzenia, które powstało wskutek wymienionych wyżej zdarzeń uniemożliwiających jego dalsze zamieszkiwanie.


 • Ubezpieczenie mienia ruchomego i stałych elementów mieszkania lub domu jednorodzinnego

  Mienie ruchome oraz stałe elementy mieszkania lub domu są ubezpieczane od szkód powstałych wskutek pożaru, uderzenia pioruna, wybuchu, zalania, powodzi, huraganu, gradu, kradzieży z włamaniem i rozboju, łącznie z kosztami naprawy zniszczonych zabezpieczeń. Twój dobytek chronimy także od ryzyka przepięć i dewastacji.


 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu użytkowania mieszkania lub domu

  ubezpieczenie OC ochroni Cię przed skutkami finansowymi szkód wyrządzonych osobom trzecim w związku z posiadaniem i użytkowaniem mieszkania, domu, posesji oraz garażu wolnostojącego, jak również posiadaniem zwierząt domowych. Niestety, nawet gdy zdarzenie wystąpi bez Twojego udziału, to właśnie Ty ponosisz za nie odpowiedzialność. Np. jeśli zalejesz mieszkanie sąsiadowi - bo dziecko nie zakręci kranu albo pęknie rura w ścianie - sąsiad będzie się od Ciebie domagał rekompensaty finansowej i zwrotu kosztów remontu. Właśnie te koszty pokryje ubezpieczenie OC.


 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków

  Ubezpieczenie NNW - obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków doznane na terenie Polski i za granicą. Ta ochrona obejmuje całkowity lub trwały uszczerbek na zdrowiu, a nawet śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

Gwarantujemy 24-godzinny serwis w wypadku szkody !